SRI SEETHA LAKSHMANA HANUMATH SAMETHA
SRI RAGHUNANTHANA PARABRAHMANE NAMAH

 

PROGRAMME

 
MONDAY : 07-04-2014
9.30 A.M. ADHIVASA THIRUMANJANAM
7.00 P.M. ANGURARPANAM - MRITHSANGRAHANAM - RAKSHABANDHANAM
9.00 P.M. MAHASAYANAM
     
TUESDAY : 08-04-2014             SRI RAMANAVAMI
8.00 A.M. PROCESSION - DWAJAROHANAM
10.00 A.M. THIRUMANJANAM
12.00 A.M. MANGALA ARATHI
6.00 P.M. HOMAM
7.00 P.M. PROCESSION - SESHA VAHANAM
     
WEDNESDAY : 09-04-2014
9.30 A.M. THIRUMANJANAM
7.30 P.M. PROCESSION - GARUDA VAHANAM
     
THURSADY : 10-04-2014
9.30 A.M. THIRUMANJANAM
7.30 P.M. PROCESSION-HANUMANTHA VAHANAM
     
FRIDAY : 11-04-2014
9.30 A.M. THIRUMANJANAM
6.00 P.M. SEETHAKALYANAM, DISTRIBUTION OF MANJAL KUMKUMAM AND PRASADAM-PROCESSION- KALYANA KOLAM
     
SATURDAY : 12-04-2014
9.30 A.M. THEERTHAVARI
6.30 P.M. PROCESSION - SARVA MANGALA SEVAI
9.00 P.M. DWAJA - AVAROHANAM - DEVATHA VISARJANAM
     
SUNDAY : 13-04-2014
9.30 A.M. THIRUMANJANAM
4.00 P.M. DWADHASA ARADHANAM
7.30 P.M. PROCESSION FOR ANJANEYAR
     
MONDAY : 14-04-2014
9.30 A.M. THIRUMANJANAM
8.00 P.M. VIDAYATHI UTHSAVAM - PUSHPA ALANKARAM
     
 
DAILY MORNING & EVENING PRABHANDAN AND VEDAPARAYNAM
DAILY MORNING & EVENING RAJATHA PUSHA ARCHANA
DAILY MORNING & EVENING NADHASWARA PERFORMANCE